Volleybalvereniging Servia
 
Zoeken

dé volleybalvereniging van Vianen
Informatie
/ Lid worden?
Lid worden?

Aanmelden
Vóórdat U zich aanmeldt als lid bestaat de mogelijkheid om drie weken gratis mee te trainen. In overleg met de TC wordt u een team aangewezen. Na afloop van deze periode wordt bekeken, zowel door de TC als de betreffende trainer, op welk niveau u als nieuw lid ingedeeld kunt worden. Als het een competitieteam betreft wordt op dat moment ook bepaald of en, zo ja, wanneer u gaat meespelen in de competitie. Wanneer beide partijen tot overeenstemming zijn gekomen, dient men een inschrijfformulier in te vullen en bij de ledenadministratie in te leveren.
Klik hier om het inschrijfformulier te openen

Contributie
De contributiebedragen hieronder worden per kwartaal geïncasseerd in de week na 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april.
Het seizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Soort lidmaatschap (bedragen seizoen 2018-2017)
Voor het seizoen 2018-2019 zijn de contributies als volgt door het bestuur vastgesteld:

Soort lidmaatschap  Per Kwartaal             Per Jaar
Jeugd tot 8 jaar          € 30,00                     € 120,00
Jeugd tot 12 jaar          € 41,50                     € 166,00
Jeugd tot 18 jaar          € 52,50                     € 210,00
Senioren competitie  € 78,75                     € 315,00
,, nationale comp              €103,75                      € 415,00
Recreanten                  € 47,50                 € 190,00
Verenigingsleden          € 6,25                     € 25,00
Gezin (max. per adres)  € 211,25             € 845,00

Wat kun je verwachten van de vereniging?
Als lid van Servia krijg je goede training en begeleiding, speel je wedstrijden, ontvang je een wedstrijdtenue (jeugd/mini's uitgezonderd) en krijg je niet in de laatste plaats heel veel gezelligheid!!

Wat verwacht de vereniging van jou?
Het goed laten draaien van de vereniging kost heel veel mankracht. Van de leden wordt dan ook verwacht dat ze daar een bijdrage aan leveren. Dit kan zijn als trainer van een (jeugd)team, als scheidsrechter of als lid van een van de commissies.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient per mail meegedeeld te worden aan leden@servia.nl voor 1 juni van het lopende jaar. Bij een te late opzegging wordt de contributie over het volgende jaar in rekening gebracht. Overige manieren waarop het lidmaatschap beëindigd kan worden staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement, artikel 8. Het Huishoudelijk Reglement vindt u Hier.

Aan de ouders
Als uw kind volleybalt of gaat volleyballen zullen er ook uitwedstrijden gespeeld worden. Dit betekent voor u dat u met nog een ouder, twee a drie keer per jaar ingedeeld wordt om voor vervoer naar wedstrijden te zorgen. Als u niet kunt rijden op de aangegeven datum, dient u zelf voor vervanging zorgen. Wanneer u niet in het bezit bent van een auto of nooit beschikbaar bent om te rijden, wilt u dit dan graag zo spoedig mogelijk melden bij Jan Stekelenburg, tel 030-2381553.

facebook